יניב מאפים מחשבון אחוזים
כמה זה   %  מתוך   ?   

כמה זה    מתוך    באחוזים?   

אם    =   % , כמה זה 100%?

   המשך בקנייה